Historien.......!

Arnt og Hilda (oldefar og oldemor) får gården Lund i bryllupsgave av Hilda sine foreldre (som eier og driver nabo gården Skalle). Forholdene var små og de hadde, som andre små-bønder på denne tiden, 1 ku, 1hest (Bella), noen griser, høner, gjess og en liten revefarm. De dyrket blomster og grønnsaker på jordene og i mistbenker, som de solgte på torget i byen.

1 1954 vant Arnt 30.000,- og bygde etterhvert det første hønehuset. Det var en betydelig sum penger og i tillegg til hønehuset kjøpte han ny bil, vaskemaskin til alle damene i familien, barbermaskin til alle mannfolka og Merklin tog til barnebarnet. I tillegg sluttet Arnt i sin jobb som forskalingssnekker.

I 1976 får Arnt sitt første hobby-drivhus i gave av Ulf (min far).

I 1977 kjøpte Ulf og Eva (pappa og mamma) gården, og de bygde raskt opp de to store låve-bygningene på gården (av selvhogd tømmer og med god dugnadsånd). Da har de 5000 verpehøner og 3500 kalkuner. Men interessen for planter var der alltid. De dyrket bl.a. Stemor og Tusenfryd på friland, og solgte blomster og egg i fra gården. Ulf var interessert i å utvide blomsterproduksjonen, og gikk i lære hos gartneren på Denofa gartneri. Etter noen år med forskjellige glass-drivhus, blir det første stor drivhuset reist i 1985, og plante utsalget blir da utvidet. To nye drivhus kommer i 1989 og 1994, og da har hagesenteret blitt vel etablert. Ulf utvikler allergi mot fjørfe, og de må avvikle driften med høner og kalkuner. Da blir alt fokus på gartneri og hagesenter.

Jeg (Anne), kjøper gården av mine foreldre i 2007, etter at jeg har vært delaktig av driften siden 2001. Jeg fortsetter med hagesenterdrift og produksjon av sommerblomster (som jeg har lært av min far).

Jeg håper å kunne føre tradisjonene videre.

Anne Marie Berg

Noen gode barndomsminner:

     Var med å plukke poteter på jordet (området hvor hagesenteret er i dag) i 4-5 års alder. Pakket hjerte, krås og lever når vi slaktet kalkuner (det var jobben til meg og min søster når de voksne gjorde resten av slaktejobben). Plukke egg, fange kalkuner, springe fra sinte gjess. Lufte og dekke til mistbenkene, så, prikle, potte i drivhusene. Og selvfølgelig plukke jordbær.

Lykken er, å vokse opp som liten på en gård !